Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασσίζης

Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασσίζης

Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασσίζης (1181-1226), ο κατά Καζαντζάκη "Φτωχούλης του Θεού" είναι αγαπημένος Άγιος της Καθολικής εκκλησίας και προστάτης των ζώων. Το απόσπασμα που ακολουθεί προέρχεται από την βιογραφία του γραμμένη από τον μοναχό Τομμάζο ντα Τσελάνο (1185-1265).

 

« La sua carità si estendeva, con cuore di fratello, non solo agli uomini provati dal bisogno, ma anche agli animali senza favella, ai rettili, agli uccelli, a tutte le creature sensibili e insensibili. Aveva però una tenerezza particolare per gli agnelli, perché nella Scrittura Gesù Cristo è paragonato, spesso e a ragione, per la sua umiltà al mansueto agnello. Per lo stesso motivo, il suo amore e la sua simpatia si volgevano in modo particolare a tutte quelle cose che potevano meglio raffigurare o riflettere l'immagine di Dio »

(Tommaso da Celano, Vita prima 77, in FF 455[18])

 

Το έλεός του επεκτεινόταν, με αδελφική καρδιά, όχι μόνο στους ανθρώπους που

δοκιμάζονταν από την ανάγκη, αλλά και στα ζώα που δεν μιλούν, στα ερπετά, στα

πουλιά, σ’όλα τα πλάσματα τα λογικά και άλογα. Έτρεφε, όμως, ιδιαίτερη τρυφερότητα

για τα αρνιά, επειδή στην Αγία Γραφή ο Ιησούς Χριστός παρομοιάζεται, συχνά και

δικαιολογημένα, χάρη στην ταπεινότητά του, με ήμερο αμνό. Για τον ίδιο λόγο, η

αγάπη του και η συμπάθειά του στρέφονταν με τρόπο ιδιαίτερο σ’όλα εκείνα τα

πράγματα που μπορούσαν περισσότερο να αντιπροσωπευουν ή να αντανακλούν την

εικόνα του Θεού.

 

Tommaso da Celano, Vita prima S. Francisci (1228/1229)


Εκτύπωση   Email